Ενημέρωση σχετικά με υγειονομικούς ελέγχους

oeze3

Έως την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου όπου θα συμπεριλαμβάνονται προτυποποιημένα έντυπα ελέγχου και διαδικασία άσκησης υγειονομικού ελέγχου με κριτήρια την εκτίμηση κινδύνου,οι υγειονομικές υπηρεσίες θα διενεργούν ελέγχους εφαρμόζοντας το άρθρο 5 της σχετ.(γ) Υ.Α με κύριο γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Δειτε εδω και εδω