ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ – Θερμοθάλαμοι

Υγειονομική Διάταξη ΑIβ/8577/1983  Άρθρο 39 παράγραφος 7

7. Θερμοθάλαμοι. Τα είδη που προσφέρονται στα καταστήματα του παρόντος άρθρου ζεστά, όπως είναι οι διάφορες πίττες (μπουγάτσα κ.τ.όμ.), θα διατηρούνται σε θερμοθαλάμους υπό θερμοκρασία +60 βαθμούς κελσίου τουλάχιστον. Οι θερμοθάλαμοι θα κλείνουν ερμητικά και θα διατηρούνται απόλυτα καθαροί. Μετά το τέλος της εργασίας τα τυχόν αδιάθετα είδη, αφού αποκτήσουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, θα τοποθετούνται στα ψυγεία για συντήρηση. Στους θερμοθαλάμους θα υπάρχουν θερμόμετρα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας τους.