ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ (U.I.P.C.G.)

 

uipcg

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών (U.I.P.C.G.)  μας ενημέρωσε πως στην Γενική Συνέλευση που έγινε στο Λονδίνο στις 7 Οκτωβρίου 2011 εκλέχθηκε  νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και θα αναλάβει τα καθήκοντά του από 01 / 01 / 2012 και η θητεία του θα διαρκέσει έως 31 / 12 / 2015.

Τα ονόματα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι :

 

Πρόεδρος                        Gerhard Schenk                    Γερμανία

 

Αντιπρόεδρος                  Kazuaki Takai                        Ιαπωνία

 

Μέλη του Δ.Σ.             Giinther Koerffer                              Σουηδία

                                     Dr. Paulus Stuller                             Αυστρία

                                    Janos Pataki                                    Ουγγαρία

                                    Stefan Romang                                Ελβετία

                                    Ellen Yin                                            Ταϊβάν

                                    Carlos Henriques                             Βραζιλία

 

Ταμίας                        Claude Bauhofer                                Ελβετία

 

Γενικός Γραμματέας   Robert Widmann                              Γερμανία

 

Ελεγκτική Επιτροπή    Anders Bond£n                                Φιλανδία

                                      Kent Berthelsen                                Δανία