ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ UIBC & CEBP

                                        
                                 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  UIBC

 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ CEBP

13-16/ 09 / 2013

GRANADA SPAIN

 

   Ιστορική χαρακτηρίστηκε η συνάντηση των δύο Παγκόσμιων Ομοσπονδιών της UIB & της UIPCG ( Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών) και η επικύρωση της συνένωσης τους στη νέα Ομοσπονδία  UIBC . Ταυτόχρονα επικυρώθηκε και συνυπογράφηκε το νέο καταστατικό αλλά και εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. με Πρόεδρο τον κ. Peter Becker (DE) .Ο νέος Πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις υποσχέθηκε να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υπηρετήσει τους δύο κλάδους. Στα πλαίσια της Γ.Σ. συζητήθηκε ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός για Νέους Ζαχαροπλάστες και Αρτοποιούς που θα λάβει μέρος στηνTaiwan την περίοδο 13-16 Μαρτίου 2014.

   Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η έκτακτη Γ.Σ. της CEBP (Ευρωπαϊκής  Συνομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών και Αρτοποιών) προκειμένου να ψηφισθεί η αναδιαμόρφωση του καταστατικού και να δημιουργηθεί το νέο Δ.Σ. στο οποίο Πρόεδρος εκλέχθηκε  ο κ. Jos den Otter (NL) . Στη συζήτηση που ακολούθησε συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αντιμετωπισθούν θετικά για τις Ομοσπονδίες οι νέοι κανονισμοί που προωθούνται από την Ε.Ε. σχετικά με τα τρόφιμα.