ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση:

ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 16

10678 – ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο:

210 – 38 22 412 – 210 33 03 401

φαξ: 210 -38 37 729