ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝ. ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΝΔΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 / 67 100 – ΞΑΝΘΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

25410 – 74 200 Φαξ

25410 – 63 701