ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ & ΚΥΔΩΝΙΩΝ

341 00 – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

22210 – 77 640

694 00 54 800

e-mail : info@vasileiouv.gr