ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 2

42 100  ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

24310 / 39 780

6977 99 07 24

e-mail: kartony1980@yahoo.gr