ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΑΡΜΠΟΛΑ 2

54 622 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2310 – 27 98 51 

ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ : 697 80 08 820

E-MAIL:

synzaxthess@gmail.com