ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 55

185 41 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 – 48 17 806