ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΠΑΣ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΓΟΥΝΑΡΗ 11

262 21 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2614 00 73 17

693 24 87 070

e-mail : info@davincipatras.gr