ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 37

41 335 ΛΑΡΙΣΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2410 / 55 36 91

693 22 06 549

e-mail : kelesidisdimi@hotmail.com