ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 7

691 00 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

25310 – 29 226