ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΦΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΝΙΚ. ΘΕΟΤΟΚΗ 32 & ΕΘΝ. ΠΑΛ/ΤΣΑΣ 1 

491 00 – ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

26610 – 39 474