ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΙΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 18

601 00 – ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

23510 – 32 730