ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 77
452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 26510 / 49 724