ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΕΒΑΝΣ 33
712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ 2810 / 38 09 39