ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΑΛΑΚ/ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΗΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 237

12241- ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210 – 59 82 806

Φαξ  210 53 24 518