ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΒΕΡΓΙΝΑΣ 12

661 00 – ΔΡΑΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

25210 – 32 985

E-MAIL:

szdramas@hotmail.gr