ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΡΙΣΣΟΥ 1

68 132 – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

25510 – 29 763

697 65 51 168