Παραγωγή και διάθεση παγωτού


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Τμήμα Ελεγχων Επιχειρήσεων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526

Πληροφορίες: Ο.Διαμαντόπουλος

Τηλέφωνο: 210-6971566 FAX 210-6971501

E- mail:odiamantiopoulos@efet.gr

Θέμα: «Παραγωγή και διάθεση παγωτού».

Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχτηκε η υπηρεσία μας σας διευκρινίζουμε τα εξής: Εργαστήρια τροφίμων που υπόκεινται στις απαιτήσεις του άρθρου 52 της Αιβ/8577/83 και παράγουν είδη ζαχαροπλαστικής και παγωτό μπορούν να τροφοδοτούν πρατήρια ή πελάτες τους. Σημειώνουμε ότι για την παραγωγή παγωτού η επιχείρηση θα πρέπει να εισκομίζει και να χρησιμοποιεί μεταποιημένο (παστεριωμένο) γάλα (σε σκόνη ή υγρή μορφή). Σε αντίθετη περίπτωση (χρήσης μη μεταποιημένου γάλακτος) υπάρχει απαίτηση για τήρηση των προβλεπόμενων του κανονισμού 853/2004 και η επιχείρηση για να μπορεί να παράγει θα πρέπει να διαθέτει κωδικό αριθμό έγκρισης.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΕΦΕΤ

Τιμολέων Ράλλης, Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Πίνακας Διανομής:
1) Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριών Ζαχαροπλαστικής Ελλάδας Εμμ. Μπενάκη 16 Αθήνα.

2) Σύνδεσμος Καταστημάτων Ζαχαροπλαστικής Αθήνας και προαστίων