Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε από εδώ τον νέο υγειονομικό νόμο ο οποίος καταργεί τον παλιό που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2012