Νέα της UIPCG

 

http://www.uipcg.com 55 Jahre 1954-2009 http://www.uipcg.com

 

To the

member countries

of the UIPCG

 

Ebersbach, in April 2011

 

General Meeting of the UIPCG 06.10.2011 untill 09.10.2011 in London,

Hotel Durrants, George Street, London, W1H 5BJ.

Fon: 0044 20 79358131 Fax: 0044 20 74873510  www.durrantshotel.co.uk

 

Dear Mr. Presidents,

herewith you receive the programme and application form for our General Meeting.

Please send the form for the room reservation directly to the Durrants hotel untill

31st July 2011.

Please send the form for the UIPCG events to the office of the UIPCG untill

31st Mai 2011.

We have to bear the costs for the event on our own, because we have no member associations and sponsors in London.

Please unterstand that we have to charge a fee for each person about € 150.00 which you have to pay in London about a certificate.

We will send you the agenda for the General Meeting in time.

 

We are looking forward to a successful event.

Best regards,

 

János Pataki                                                                  Robert Widmann

President                                                                       Secretary General

 

www.uipcg.com                  55 Jahre 1954-2009                www.uipcg.com

 

Programme of the General Meeting 6. October 2011 untill 9. October 2011 in London.

Programme:

 

Thursday 06.10.2011             Arrival untill 12.00 a.m. hotel Durrants.

                                                  2.00 p.m. departure hotel Durrants

                                                  factory tour chocolate manufactory Lessiters

                                                  evening at your own disposal

 

Friday 07.10.2011                  in hotel Durrants

                                                  9.00 a.m. cash audit  (just cash auditors)

                                                  9.30 a.m. Board Meeting  (just executive committee

                                                                                             members)

                                                 1.00 p.m. General Meeting

                                                 7.00 p.m. UIPCG evening

 

Saturday 08.10.2011              9.00 a.m. departure hotel Durrants

                                                   visit of the World Skills

                                                   3.00 p.m. departure World Skills

                                                   sightseeing London

                                                   evening at your own disposal

 

Sunday 09.10.2011                closing ceremony World Skills

                                                  London – at your own disposal

                                                  or departure

 

http://www.uipcg.com 55 Jahre 1954-2009 http://www.uipcg.com

 

Για να το
χώρες μέλη
του UIPCG

 

Ebersbach, τον Απρίλιο του 2011

 

Γενική Συνέλευση των UIPCG 06.10.2011 μέχρι 09.10.2011 στο Λονδίνο,


Ξενοδοχείο Durrants, George Street, London, W1H 5BJ.

Τηλ.: 0044 20 79358131 Fax: 0044 20 74873510  www.durrantshotel.co.uk

 

Αγαπητοί κ. Πρόεδροι

την παρούσα επιστολή θα λάβετε το έντυπο πρόγραμμα και την αίτηση Γενική μας Συνέλευση.

Παρακαλώ στείλτε το έντυπο για την κράτηση του δωματίου απευθείας στο ξενοδοχείο Durrants μέχρι 31 Ιουλίου 2011.

Παρακαλώ στείλτε το έντυπο για τις εκδηλώσεις UIPCG στο γραφείο του UIPCG μέχρι
31ο Μαΐου 2011.

Η UIPCG θα αναλάβει το κόστος της εκδήλωσης γι’αυτό παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι θα πρέπει να χρεώσει  για κάθε άτομο περίπου € 150.00 το οποίο θα πρέπει να καταβάλει στο Λονδίνο για  το πιστοποιητικό της παρουσίας στην Γ.Σ.

Θα σας στείλουμε την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης εγκαίρως.

Προσβλέπουμε σε μία επιτυχημένη εκδήλωση.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

 

János Pataki                                                                   Robert Widmann

Πρόεδρος                                                                       Γενικός Γραμματέας


http://www.uipcg.com 55 Jahre 1954-2009 http://www.uipcg.com

Πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης της UIPCG

(6 Οκτωβρίου 2011 έως 9 Οκτωβρίου 2011)

στο Λονδίνο

 

Πρόγραμμα:

Πέμπτη 06/10/2011                 12:00 π.μ. Άφιξη στο Durrants Hotel
                                                   2:00 μ.μ. Αναχώρηση από το Durrants Hotel
                                                   περιοδεία στο εργοστάσιο σοκολάτας Lessiters
                                                   Το βράδυ είναι στην δική σας διάθεση

 

Παρασκευή 10/07/2011          Durrants Hotel

                                                  9:00 π.μ. Λογιστικός Έλεγχος

                                                  9.30 π.μ. Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου

                                                            (μόνο για μέλη της εκτελεστικής επιτροπής )

                                                  1:00 μ.μ. Γενική Συνέλευση
                                                  7:00 μ.μ. Βραδιά UIPCG

 

Σάββατο 08/10/2011               9:00 π.μ. Αναχώρηση από το Durrants Hotel
                                                   επίσκεψη World Skills

                                                   3:00 μ.μ. αναχώρηση World Skills
                                                   Περιήγηση στο Λονδίνο

                                                   Το βράδυ είναι στην δική σας διάθεση

 

Κυριακή 09.10.2011               Τελετή λήξης World Skills

                                                  Λονδίνο – στην  δική σας διάθεση

                                                  ή αναχώρηση