KOSMOS Μάρτιος – Απρίλιος 2011

kosmos_mag_12-4

κατεβάστε το σε μορφή pdf

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΥΧΟΣ 97
ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
ΚΩΔΙΚΟΣ 2813
ενυπογράφως

Γράφει ο Πρόεδρος της ΟΕΖΕ κ. Μ. Κότσικας…………10

Η δράση της οεζε και των σωματείων…………..12

Οι ενέργειες του κ. Ι. Μπαλατσούρα για το γλυκαντικό ΣΤΕΒΙΑ…………………………14

2ο πανελλήνιο συνέδριο ζαχαροπλαστικής Ξάνθη 10, 11 και 12 Ιουνίου 2011 ………………..16

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Σωματείου Ζαχαροπλαστών Ξάνθης κ. Αναστάσιο Μαλαγάρη……..17

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ζαχαροπλαστών Νομού Λαρίσης κ. Λάζαρος Δημητρίου μιλάει στο περιοδικό “ΚΟΣΜΟΣ”………………………….22

περί ψυξης
Γράφει ο κ. Θ. Καπούταγλης……………………. 26

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΣΧΑ
Η ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ…………………28

Πασχαλινές Σοκολατένιες Συνθέσεις από τους ζαχαροπλάστες Γιάννη Παπαδόπουλο και Γιάννη Νέγκογλου…………………………36

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΑΓΩΤΟ………………………….40

Συμβουλές για τις Ά /υλες Παγωτού του Γιώργου Κουβουτσάκη………………50

Συνταγές για παγωτό από τον Γιάννη Παπαδόπουλο………………………52

12η ΑΡΤΟΖΑ 2011…………………………..56

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ……………………..66

ΑΓΟΡΑ – ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ………………………78

¶ ∂ ƒ π ∂ Ã √ ª ∂ ¡ ∞
Δ∂ÀÃ√™ 97
ª∞ƒΔπ√™ – ∞¶ƒπ§π√™ 2011
∫ø¢π∫√™ 2813
∂¡À¶√°ƒ∞ºø™
°Ú¿ÊÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂Σ∂ Î. ª. ∫fiÙÛÈη˜ . . . . . . . . . . . . 10
Π ¢ƒ∞™Π Ù˘ √∂Σ∂ Î·È ÙˆÓ ™øª∞Δ∂πø¡ . . . . . . . . . . . . . . 12
√È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ Î. π. ª·Ï·ÙÛÔ‡Ú· ÁÈ·
ÙÔ ÁÏ˘Î·ÓÙÈÎfi ™Δ∂μπ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
21Ô ¶∞¡∂§§Π¡π√ ™À¡∂¢ƒπ√ Σ∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δπ∫Π™
•¿ÓıË 10, 11 Î·È 12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ
Σ·¯·ÚÔÏ·ÛÙÒÓ •¿Óı˘ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ª·Ï·Á¿ÚË . . . . . . . . 17
√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Σ·¯·ÚÔÏ·ÛÙÒÓ
¡ÔÌÔ‡ §·Ú›Û˘ Î. §¿˙·ÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∫√™ª√™” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
¶∂ƒπ æÀ•Π™
°Ú¿ÊÂÈ Ô Î. £. ∫·Ô‡Ù·ÁÏ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
∞ºπ∂ƒøª∞: ¶∞™Ã∞
Π §∞ª¶ƒΠ ™Δ√ Σ∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δ∂π√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ™ÔÎÔÏ·Ù¤ÓȘ ™˘Óı¤ÛÂȘ
·fi ÙÔ˘˜ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˜ °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ
Î·È °È¿ÓÓË ¡¤ÁÎÔÁÏÔ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
∞ºπ∂ƒøª∞ ¶∞°øΔ√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙȘ Õ ⁄Ϙ
¶·ÁˆÙÔ‡ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘‚Ô˘ÙÛ¿ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ·ÁˆÙfi ·fi
ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
12Ë ∞ƒΔ√Σ∞ 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
∂π¢Π™∂π™ – ∂¶π∫∞πƒ√ΔΠΔ∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
∞°√ƒ∞ – ¡∂∞ ¶ƒ√´√¡Δ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78