Kosmos Μάρτιος – Απρίλιος 2018

Kosmos Τεύχος 138

Κατεβάστε το pdf

 

 ΤΕΥΧΟΣ 138

 

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018


 

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟΣ

Γράφει ο Πρόεδρος της ΟΕΖΕ  κ. Γ. Γλύκος…………………. 8

Η ΔΡΑΣΗ της ΟΕΖΕ και των Σωματείων

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστικής……… 10

Γόνιμη και Μαζική η Γενική Συνέλευση της ΟΕΖΕ …………. 12

 

Ο κλάδος Συσπειρωμένος όσο ποτέ…………………………. 14

Η εναρκτήρια ομιλία του 24ου Συνεδρίου από τον Πρόεδρο

της Συντεχνίας Ζαχαροπλαστών κ. Μ. Παπαδόπουλο…….. 16

Η ομιλία του Προέδρου της ΟΕΖΕ  κ. Γ. Γλύκου…………… 17

Τα εγκαίνια της Artozyma…………………………………….. 22

0ι παράλληλες εκδηλώσεις του 24ου Συνεδρίου………… 24

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΣΧΑ

Πασχαλινές προετοιμασίες στο ζαχαροπλαστείο…………. 28

ΣΟΚΟΛΑΤΑ: Μια Λαμπρή Επιλογή…………………………….. 34

Πασχαλινά Σοκολατένια

Γράφει ο Ταξιάρχης Κάππας………………………………….. 36

Πασχαλινά Παραδοσιακά απ’ όλο τον κόσμο………………. 38

Το Ελληνικό τσουρέκι………………………………………….. 40

ΠΑΓΩΤΟ

5 λόγοι για να το απολαύσεις………………………………… 42

10 επιδόρπια για το καλοκαίρι……………………………….. 44

ΠΡΟΣΩΠΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΛΗΣ

Αντιπρόσωπος του Σωματείου Μαγνησίας στην ΟΕΖΕ …….. 46

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ…………………………………. 50

 

¶ ∂ ƒ π ∂ Ã √ ª ∂ ¡ ∞
Δ∂ÀÃ√™ 138
ª∞ƒΔπ√™-∞¶ƒπ§π√™ 2018
∫ø¢π∫√™ 2813
4
∂¡À¶√°ƒ∞ºø™
°Ú¿ÊÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂∑∂ Î. °. °Ï‡ÎÔ˜ ……………………………..8
∏ ¢ƒ∞™∏ Ù˘ √∂∑∂ Î·È ÙˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ
24Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜
……….10
°fiÓÈÌË Î·È ª·˙È΋ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ √∂∑∂…………………12
√ ÎÏ¿‰Ô˜ ™˘ÛÂÈڈ̤ÓÔ˜ fiÛÔ ÔÙ¤……………………………………..14
∏ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ 24Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ
Ù˘ ™˘ÓÙ¯ӛ·˜ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÒÓ Î. ª. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ………..
16
∏ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √∂∑∂ Î. °. °Ï‡ÎÔ˘……………………17
Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ Artozyma………………………………………………………..22
√È ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ 24Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ………………24
∞ºπ∂ƒøª∞: ¶∞™Ã∞
¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÛÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›ԅ…………….28
™√∫√§∞Δ∞: ªÈ· §·ÌÚ‹ ∂ÈÏÔÁ‹ …………………………………………34
¶·Û¯·ÏÈÓ¿ ™ÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ·
°Ú¿ÊÂÈ Ô Δ·Íȿگ˘ ∫¿·˜…………………………………………………….
36
¶·Û¯·ÏÈÓ¿ ¶·Ú·‰ÔÛȷο ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ……………………..38
ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ ……………………………………………………………….40
¶∞°øΔ√
5 ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ………………………………………………..42
10 ÂȉfiÚÈ· ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ……………………………………………….44
¶ƒ√™ø¶∞: °π∞¡¡∏™ ∫√Àμ§∏™
∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ √∂∑∂……….46
∂π¢∏™∂π™ – ∂¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
……………………………………………….50
∞°√ƒ∞ – ¡∂∞ ¶ƒ√´√¡Δ∞
…………………………………………………56
∞˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈÎÚfi‚È·
°Ú¿ÊÂÈ Ô £. ∫·Ô‡Ù·ÁÏ˘………………………………………………………..60
æËÊÈ·Îfi Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ…………………………………………………………………62
ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ …………………………………………………………………..64
ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∫√™ª√™» 18 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ……………………………..66