Δελτίο Τύπου – ECO-TROPHELIA 2018

Δελτίο Τύπου -  ECO-TROPHELIA 2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στις 26 Ιουνίου έλαβε χώρα στην Αίγλη του Ζαππείου η ECOTROPHELIA 2018.

Πρόκειται για έναν Ευρωπαϊκό θεσμό που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη από το 2012 όπου συμμετέχουν και διαγωνίζονται καινοτόμες ιδέες στα τρόφιμα που επεξεργάζονται και αναδεικνύουν Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Στην ECOTROPHELIA 2018 πέρασαν στην τελική κατάταξη ιδέες από 8 αντίστοιχα Ιδρύματα ενώ οι 3 από αυτές πέρασαν στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Τα θέματα τα οποία αναδείχθηκαν από τους ομιλητές ήταν τα εξής :

α) Καινοτομίες στα τρόφιμα.

β) Σύνδεση θεωρίας και πράξης ( Πανεπιστημιακές Σχολές σε συνεργασία με Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες)

γ) Πρακτικές εφαρμογές για εξειδίκευση των αποφοίτων στα τρόφιμα.

Επιπροσθέτως ο θεσμός αυτός λαμβάνει υπόψη : την οικολογική καινοτομία με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, την διάκριση του προϊόντος για τις οργανοληπτικές και θρεπτικές του αξίες και τέλος ότι μπορεί να αναπαραχθεί σε Βιοτεχνικό επίπεδο και να είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

Την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος εκπροσώπησε ο κ.Μπαλατσούρας Ιωάννης.

 

 

Δελτίο Τύπου -  ECO-TROPHELIA 2018

 

Δελτίο Τύπου -  ECO-TROPHELIA 2018