ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ CEBP


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κατά την διάρκεια  της Γ.Σ. της C.E.B.P. (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ) που έλαβε χώρα στη Ρώμη στις 27/5/2016  ολοκληρώθηκε και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας . Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τον κ. Ch.Vabret (Πρόεδρο) τον κ. G.Koerffer (Αντιπρόεδρο) και τους κ.κ. M.Wippler , Ed.Jerian  και Μ. Παπαδόπουλο (Μέλη του Δ.Σ.) . Η εκλογή του κ. Μάριου Παπαδόπουλου (A ΄Αντιπροέδρου της  O.E.Z.E.) είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους δύο κλάδους (αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής )  αλλά και για την ίδια την χώρα  καθώς δίνετε για ακόμα μία φορά στη χώρα μας – μετά την επιτυχημένη εκπροσώπηση μας από τον Πρόεδρο της Ο.Α.Ε. κ. Μούσιο Μ.  την προηγούμενη τριετία – να βρίσκετε στο επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων για τους 2 κλάδους στην Ε.Ε.