Απο CEBP Εγκύκλιος αρ.001/2011 – Κανονισμός Τροφίμων – υιοθέτηση της κοινής θέσης

23η Φεβρουαρίου 201

Εγκύκλιος  αριθ. 001/2011

Κανονισμός πληροφοριών τροφίμων – υιοθέτηση της κοινής θέσης

Αξιότιμε Κύριε/κυρία,

Την Δευτέρα 21η Φεβρουαρίου 2011 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισε την πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό σχετικά με τις πληροφορίες τροφίμων στους καταναλωτές.

Η κοινή θέση του Συμβουλίου θα διαβιβαστεί επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  το Φεβρουάριο  ή το αργότερο αρχές  Μαρτίου 2011. Το Ευρωπαϊκή Κοινοβούλιο έχει περιθώριο  τρεις μήνες  να συζητήσει για τη θέση του Συμβουλίου και μετά από μια δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο.

Προτού  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρει την σχετική απόφαση (που ενδεχομένως να αλλάξει) την 7η Ιουλίου, η ψηφοφορία στην Επιτροπή περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί πιθανώς την 12η Απριλίου 2011.

Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου πιθανώς θα επαναλάβει τις εργασίες της στις αρχές Μαρτίου. Έτσι θα αποφασιστεί στις επερχόμενες εβδομάδες εάν ο κανονισμός θα συμφωνηθεί επάνω στη δεύτερη ανάγνωση του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή εάν μια επέμβαση-διαδικασία είναι απαραίτητη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Henri Wagener                                    Amin Werner

Πρόεδρος                                             Γενικός Γραμματέας