ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΩ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΓΛΥΚΑ?

Η Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ), αρμόδια αρχή για την δασμολογική κατάταξη των αγαθών, έχει από την έναρξη εφαρμογής του…

Continue ReadingΣΕ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΩ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΓΛΥΚΑ?

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ?

Για την είσπραξη προκαταβολών δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου (Τιμολόγιο ή Α.Λ.Π.) πρέπει όμως εφόσον τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας…

Continue ReadingΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ?

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΩ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ?(ΠΟΤΗΡΙΑ, ΠΑΓΚΟΥΣ ,ΠΙΑΤΑ Κ.Λ.Π.)

Δεν είναι απαραίτητη η έκδοση Δ.Α. για τις διακινήσεις και μεταφορές του πάγιου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος και άμεσα συνδεδεμένος…

Continue ReadingΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΩ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ?(ΠΟΤΗΡΙΑ, ΠΑΓΚΟΥΣ ,ΠΙΑΤΑ Κ.Λ.Π.)