Τα νέα μας

Read more about the article ΗΜΕΡΙΔΑ  O.E.Z.E – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002765  Τετάρτη 18/10/2023  στις 17:00
Coaching online trainings, group lessons, webinars, online seminars. Training courses with a teacher on the Internet. Vector illustration.

ΗΜΕΡΙΔΑ  O.E.Z.E – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002765 Τετάρτη 18/10/2023 στις 17:00

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΖΕ)σας προσκαλείνα συμμετάσχετε στην διαδικτυακή ημερίδασχετικά με την υλοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης…

Continue ReadingΗΜΕΡΙΔΑ  O.E.Z.E – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002765 Τετάρτη 18/10/2023 στις 17:00

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΕΠ.Α.Ζ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΕΠ.Α.Ζ. 

Continue ReadingΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΕΠ.Α.Ζ. 
Read more about the article ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Υποψήφιων Ωφελούμενων – “Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»
Photo by Gustavo Fring: https://www.pexels.com/photo/concentrated-female-pastry-cook-decorating-cake-with-pleasure-in-modern-restaurant-3983575/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Υποψήφιων Ωφελούμενων – “Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Υποψήφιων Ωφελούμενων – "Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»

Continue ReadingΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Υποψήφιων Ωφελούμενων – “Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»
Read more about the article ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα»
Photo by Gül Işık on Pexels.com

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα»

Continue ReadingΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα»
Read more about the article ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Photo by Gustavo Fring: https://www.pexels.com/photo/concentrated-female-pastry-cook-decorating-cake-with-pleasure-in-modern-restaurant-3983575/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ "Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»

Continue ReadingΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Read more about the article ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ –  4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ “Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»
Photo by Gustavo Fring: https://www.pexels.com/photo/concentrated-female-pastry-cook-decorating-cake-with-pleasure-in-modern-restaurant-3983575/

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ “Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ "Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»

Continue ReadingΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ “Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»