ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Ε.Ζ.Ε. ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011

Αρ. Πρωτ. :209

Προς το Υπουργό

Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας                     Κοιν. :  – Υπουργείο Υγείας

κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη                                                – Ενωση  Αρτοβιομηχανιών

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται η πατρίδα μας, ο κλάδος μας πλήττεται από μια συνεχώς επιδεινούμενη μείωση των πωλήσεων του και αγωνιζόμαστε πλέον καθημερινά για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας αλλά και την διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων μας, με τους οποίους, λόγω του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων μας και της πολύχρονης συνήθως συνεργασίας μας, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση, που καθιστά ιδιαίτερα ψυχικά επώδυνη την λήψη μέτρων σε βάρος τους.

 Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ότι οι περισσότερες των επιχειρήσεων μας είναι “οικογενειακού τύπου”, που απασχολούν 3-7 εργαζόμενους σύμφωνα με τα στοιγεία που τηρεί η Ομοσπονδία μας.

Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ανταγωνισμός που υφιστάμεθα καθημερινά είναι όλο και πιο σκληρός, διότι και το μικρότερο σε μέγεθος αρτοποιείο ή πρατήριο άρτου έχει την νόμιμη δυνατότητα να παράγει και να πουλά ή να πουλά αντίστοιχα, τα περισσότερα είδη από αυτά που παράγουμε στις επιχειρήσεις μας.

κ. Υπουργέ,

προβληματιζόμαστε, αγωνιούμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, που θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο.

Στο πλαίσιο αυτό  ζητάμε την συνδρομή  σας και πιο  συγκεκριμένα,  σύμφωνα     με την επικρατούσα άποψη αλλά και απαίτηση της Ε.Ε.   περί της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων στη χώρα μας, ζητάμε την έκδοση Απόφασης ή Εγκυκλίου σας ή την προσθήκη άρθρου στην Υγειονομική  Διάταξη  ΑΙβ 8577/1983,  με την οποία  “να  επιτρέπεται  στα εργαστήρια ή στα παρασκευαστήρια των ζαχαροπλαστείων χωρίς περαιτέρω επέκταση άδειας

και με αποκλειστικό  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  της πελατείας τους  ,     η  έψηση  των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο 3526/2007 άρθρο 1, παράγραφος  1,  εδάφια  ζ  και  θ,  για  ποσότητα  έως  200  χιλιόγραμμων  ημερησίως”, 

δεδομένου ότι:

α)    κατέχουμε    νόμιμες    άδειες εργαστηρίων    με        παρόμοια    υποδομή (αποθήκη, παρασκευαστήριο κλπ χώρους)   και παρόμοιο εξοπλισμό (ζυμωτήρια, φούρνους κλπ) με τα αρτοποιεία ή τις εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης του ανωτέρω Νόμου

β) παράγουμε αρτοσκευάσματα, σύμφωνα με τον ορισμό του ανωτέρω Νόμου, δηλ. πίτες, κέικ,  κρουασάν,  τσουρέκια,   βουτήματα, brioshe ,  από  καταβολής  του  επαγγέλματος  μας, καθόσον το αλεύρι αποτελεί την βασική πρώτη ύλη στα εργαστήρια μας, όπως και στα αρτοποιεία

γ) η διαδικασία έψησης στα εργαστήρια μας είναι από υγειονομικής άποψης απόλυτα ασφαλής  για   τον   καταναλωτή, καθώς   ο   άρτος  κατατάσσεται   στα  τρόφιμα  χαμηλής επικινδυνότητας, όπως προκύπτει και από το συνημμένο έγγραφο ( Πιν 3 ,παραρτ. 3 Οδηγός Υγιεινής Νο 1 του ΕΦΕΤ)

δ)  η ποσότητα των 200 κιλών άρτου ημερησίως, αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 1% της ποσότητας που δικαιούται να παράγει (ψήσει) ημερησίως το  μικρότερο  αρτοποιείο ή η μικρότερη εγκατάσταση περάτωσης έψησης ( η οποία είναι 3000 κιλά ημερησίως σύμφωνα με τον   Ν.3526/2007.

Θεωρούμε ότι το αίτημα μας είναι θεμιτό, δίκαιο, δεν επιφέρει επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, θα βοηθήσει στην επιβίωση   του Κλάδου μας που αριθμεί πάνω 6.500 από μέλη πανελλαδικά , θα διασφαλίσει θέσεις εργασίας στην παρούσα δύσκολη συγκυρία και περαιτέρω θα πρέπει να γίνει δεκτό για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας, αφού έχει επιτραπεί – με την συνδρομή των απαραίτητων προϋποθέσεων του Νόμου – η ίδια δραστηριότητα (bake off) σε Σούπερ – Μάρκετ .

Τέλος αλλά πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η απόφαση θα συμβάλει στον υγιή ανταγωνισμό και στην βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και στην τιμή κτήσης του άρτου, προς όφελος του καταναλωτή.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ                                                          ΙΩΑΝ. ΓΛΥΚΟΣ

 


Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011

Αρ. Πρωτ. : 210

Προς

τον Πρόεδρο της

ΕΝΩΣΗΣ  ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

κ. Μαυρομαρά Γεώργιο

κ. Πρόεδρε,

σας πληροφορούμε πως αρχίσαμε  ενέργειες για να επιτραπεί η έψηση προπαρασκευασμένου άρτου στα καταστήματά μας.

Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας την επιστολή που στείλαμε προς τα Υπουργεία Υγείας και Ανάπτυξης.

Με  εκτίμηση,

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ                                                                    ΙΩΑΝ. ΓΛΥΚΟΣ