ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ Δ.Σ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/03/2018

ΑΡ.ΠΡΩΤ 9

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κοινή συνεδρίαση  πραγματοποίησαν στη Θεσσαλονίκη το Δ.Σ. της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης με το Δ.Σ. του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών & Καταστηματαρχών Βεροίας. Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τους παρευρισκομένους κυρίως ήταν το Συνέδριο της Θεσσαλονίκης και η οργάνωση του, τεχνικές καλύτερης οργάνωσης των Συλλόγων, οι εξελίξεις στον  κλάδο της ζαχαροπλαστικής και μελλοντικές δράσεις που μπορούν να γίνουν από κοινού με τα δύο Σωματεία.

Κοινή πεποίθηση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι τέτοιου είδους επαφές προάγουν τα Σωματεία και συσφίγγουν τις σχέσεις των συναδέλφων πράγμα που είναι πολύ σημαντικό ειδικά στις μέρες που ζούμε.

Τέλος δόθηκε η αμοιβαία υπόσχεση ότι η συνάντηση θα επαναληφθεί σύντομα αυτή τη φορά στη Βέροια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Δ.Σ. του Σωματείου της Βέροιας με Πρόεδρο τον κ. Παγούρα Αναστάσιο αποτελείται από νέους ανθρώπους  με διάθεση να υπηρετήσουν  με σθένος τον κλάδο της βιοτεχνικής  ζαχαροπλαστικής και αυτό δείχνει η σύσσωμη παρουσία του Δ.Σ. της Βεροίας στην κοινή συνεδρίαση     

 

 

                                                            Με εκτίμηση

            Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν.Γραμματέας                                           

Παπαδόπουλος Μακάριος                                                     Πουρσαλίδης Μελέτης

Κοινή συνεδρίαση  πραγματοποίησαν στη Θεσσαλονίκη το Δ.Σ. της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης με το Δ.Σ. του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών & Καταστηματαρχών Βεροίας.

Κο

ι

νή συνεδρίαση  πραγματοποίησαν στη Θε

σσαλο

νίκη το Δ.Σ. της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης με το Δ.Σ. του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών & Καταστηματαρχών Βεροίας.