ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΖΕ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ & ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ


Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013

Αρ. Πρωτ. :132

Προς

τα Σωματεία Μέλη & το Δ.Σ.

της Ο.Ε.Ζ.Ε.

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

δεν κατέστη δυνατό να υπογραφεί η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας διότι ενώ εμείς είχαμε κάνει τις προτάσεις μας η άλλη πλευρά ούτε καν μας απάντησε επ’αυτών. 

Οι προτάσεις μας ήταν λογικότατες και ίσως μεγαλύτερες από τις δυνατότητες που έχει σήμερα ο Κλάδος. Παρόλα αυτά στην μία και μοναδική συνάντηση που είχαμε με την ηγεσία τους όπου και τους τις γνωστοποιήσαμε δεν πήραν θέση  ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι είχαν προειλημμένη απόφαση να μη συμφωνήσουν. 

Οι προτάσεις είναι πάντα υπό συζήτηση, πάντα για διάλογο. Αυτό απαιτεί δημοκρατική τάξη και συμπεριφορά. Οι εργαζόμενοι αυτή την διαδικασία μάλλον την έχουν ξεχάσει.

Εν πάση περιπτώσει δική τους ευθύνη που άφησαν αυτούς που εκπροσωπούν απροστάτευτους και υποβιβάζοντας τις Συμβάσεις Εργασίας στο επίπεδο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Για την ιστορία οι προτάσεις που έγιναν ήταν : μείωση επί του βασικού 8% , εξορθολογισμός και επικαιροποίηση των θεσμικών με την τρέχουσα νομοθεσία (κατάργηση επιδόματος βαρέου και ανθυγιεινού), απάλειψη μίας (1) τριετίας (έχουμε εννέα (9) η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έχει επτά (7) ) και η πρώτη τριετία να θεωρείται χρόνος μαθητείας με βάση το μισθό της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. συν τα όποια δικαιώματα σπουδών δικαιούται κάθε εργαζόμενος. 

Κύριοι Συνάδελφοι, 

η λήξη και η κατάργηση της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. δεν δίνει αυτόματα την δυνατότητα στον εργοδότη να προσαρμόσει τα μισθολογικά στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Χρειάζονται διαδικασίες τις οποίες σαφώς περιγράφει η νομοθεσία. Η μη τήρηση αυτών των προϋποθέσεων καθιστούν άκυρη, αυθαίρετη και καταχρηστική κάθε παρέμβαση από τον εργοδότη χωρίς την συναίνεση του εργαζόμενου.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΜΜ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΚΟΣ