5η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΟΡΔΑΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΣΤΗΝ 5Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΟΡΔΑΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 6-12 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ