ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΘΕΣΗ ΕΟΡΔΑΙΑ