Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. & μέλη της Συντεχνίας διαδηλώνουν κατά του ασφαλιστικού