ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΩ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ?

Σε περίπτωση που προσλαμβάνεται υπήκοος άλλου κράτους -μέλους της Ε. Ε. ως μισθωτός, απαιτείται μόνο άδεια διαμονής μέσα στην οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της εργασίας.