ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ?

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1 ΝΟΜΟΣ 2946/2001

  1. Οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.