ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ?

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.3 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1388/2009

Προκειμένου για τούρτες ζαχαροπλαστικής και τούρτες παγωτού, που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό από ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κ.λπ. καταστήματα, ορίζονται τα ακόλουθα: α) Επιτρέπεται η ζύγιση και πώληση της τούρτας σε μικτό βάρος, προς τον καταναλωτή, περιοριστικά και μόνο στην περίπτωση που το συνολικό μικτό βάρος αυτής περιλαμβάνει το καθαρό βάρος του εν λόγω είδους και το βάρος της πλαστικής ή χάρτινης βάσης δίσκου τοποθέτησης (στήριξης) του γλυκού τούτου. Πέρα από την πιο πάνω περίπτωση, η ζύγιση και πώληση της τούρτας σε μικτό βάρος απαγορεύεται. β) Καθορίζουμε κατωτέρω τα ανώτατα όρια βάρους της πλαστικής ή χάρτινης βάσης (δίσκου) τοποθέτησης (στήριξης) της τούρτας:

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΔΙΣΚΟΥ)

Μέχρι 1500 γραμμάρια Μέχρι 110 γραμμάρια

Πάνω από 1500 γραμμάρια και μέχρι 2000 γραμμάρια Μέχρι 160 γραμμάρια

Πάνω από 2000 γραμμάρια και 2500 γραμμάρια Μέχρι 200 γραμμάρια

Πάνω από 2500 γραμμάρια και 3000 γραμμάρια Μέχρι 230 γραμμάρια

Πάνω από 3000 γραμμάρια και 3500 γραμμάρια Μέχρι 250 γραμμάρια

  1. Πάνω από 3500 γραμμάρια Μέχρι 280 γραμμάρια