Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»

epabaked-baking-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις θέσεις ΕΣ2 & ΕΣ3

με την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας 

Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις θέσεις ΕΣ2 & ΕΣ3 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής» με MIS 5002765, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20147-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Παρακαλώ βρείτε την επισυναπτόμενη σε μορφή pdf πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.

Παρακαλώ βρείτε την επισυναπτόμενη σε επεξεργάσιμη μορφή πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη σύμβασης έργου για τη θέση ΕΣ4

με την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας 

Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου για τη θέση ΕΣ4 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής» με MIS 5002765, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20147-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Παρακαλώ βρείτε την επισυναπτόμενη σε μορφή pdf πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.

Παρακαλώ βρείτε την επισυναπτόμενη σε επεξεργάσιμη μορφή πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.