ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

large-kitchen-2765065 1280

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο, σε συνδυασμό με τη σύσταση μεικτών κλιμάκιων του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) που στόχο έχουν να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού, με προγραμματισμένες δράσεις που θα αφορούν την εποπτεία της αγοράς και την διακίνηση των προϊόντων ενόψει του εορτασμού του Πάσχα.
Οι έλεγχοι θα εστιασθούν:
– Στην ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις
– Στην ορθή επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη )
– Στην ορθή επισήμανση Βιομηχανικών προϊόντων
– Στην αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών
– Στην  έκδοση  και  κατοχή  των νομίμων παραστατικών  στοιχείων σε όλα  τα στάδια εμπορίας και διακίνησης
– Στην κατοχή και χρήση τερματικών συσκευών POS
– Στην κατοχή των απαιτούμενων αδειών
– Στην ύπαρξη τιμοκαταλόγων και της αναγραφής επ’ αυτών των προβλεπομένων ενδείξεων
– Στην τήρηση των ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας.

Η ΟΕΖΕ σας εύχεται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ !!

easter-nest-2164822 1280