ΔΤ συνάντηση Προέδρων από τα Σωματεία μέλη της ΟΕΖΕ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Ζ.Ε. και με την διοργάνωση της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 18 Μαρτίου συνάντηση Προέδρων από τα Σωματεία μέλη της ΟΕΖΕ.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΒΕΘ και σκοπό είχε να συζητηθούν διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα των Σωματείων, τοπικά προβλήματα ,  αλλά και να αναφερθούν καλές πρακτικές προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοσθούν και από άλλα Σωματεία. Παράλληλα έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΟΕΖΕ για τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πιστοποίηση του επαγγέλματος.  Οι εργασίες της συνάντησης καθώς και τα αποτελέσματα της κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά και όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να καθιερωθεί τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή συντομότερα αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Ζ.Ε. και με την διοργάνωση της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 18 Μαρτίου συνάντηση Προέδρων από  τα Σωματεία μέλη της ΟΕΖΕ. 

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΒΕΘ και σκοπό είχε  να συζητηθούν  διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα των Σωματείων,  τοπικά προβλήματα ,   αλλά και να αναφερθούν  καλές πρακτικές προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοσθούν και από άλλα Σωματεία. Παράλληλα έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΟΕΖΕ για τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πιστοποίηση του επαγγέλματος.

 

Οι εργασίες της συνάντησης καθώς και τα αποτελέσματα της κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά  και όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να καθιερωθεί τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή συντομότερα αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Ζ.Ε. και με την διοργάνωση της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 18 Μαρτίου συνάντηση Προέδρων από τα Σωματεία μέλη της ΟΕΖΕ.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΒΕΘ και σκοπό είχε να συζητηθούν διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα των Σωματείων, τοπικά προβλήματα ,  αλλά και να αναφερθούν καλές πρακτικές προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοσθούν και από άλλα Σωματεία. Παράλληλα έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΟΕΖΕ για τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πιστοποίηση του επαγγέλματος.  Οι εργασίες της συνάντησης καθώς και τα αποτελέσματα της κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά και όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να καθιερωθεί τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή συντομότερα αν αυτό κριθεί απαραίτητο.