ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΑΓΟΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21

                        Τ.Κ. 59 132   /  ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. :  23310 / 76 775

ΚΙΝΗΤΟ  :  693 220 9993