ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ  ΕΚΛΟΓΕΣ  ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2017

 

Σας επισυνάπτουμε  επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των εκλογών παύει πλέον να είναι δικαστικός αντιπρόσωπος  ορισμένος από το αρμόδιο Δικαστήριο και αντικαθίσταται από Δικηγόρο ορισμένο από τον Δικηγορικό σύλλογο της έδρας του Σωματείου.

Ως εκ τούτου στις εκλογές που θα διεξαγάγουν τα Σωματεία εντός του 2017 θα υποβάλλουν αίτηση για ορισμό δικαστικού αντιπροσώπου (δικηγόρου) στον Δικηγορικό Σύλλογο που έχουν την έδρα τους και όχι στα Δικαστήρια.

 

 

 

Προς:

                         Ομοσπονδίες –  Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ

Θέμα: Σχετικά με τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής

για την διενέργεια εκλογών των Συνδικαλιστικών Οργάνων

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από τη δημοσίευση του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22-12-2016) ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής που διενεργεί εκλογές στις Α΄βάθμιες, Β΄βάθμιες και Γ΄βάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις παύει να είναι Δικαστής ορισμένος από το αρμόδιο Δικαστήριο και αντικαθίσταται από Δικηγόρο ορισμένο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της συνδικαλιστικής  Ένωσης.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 52 παρ.1 του ν. 4446/2016:

«Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος (δικηγόρος) ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό  Σύλλογο της έδρας της».

 

Συνεπώς μετά την τροποποίηση του νόμου, οι ομοσπονδίες καθώς και τα σωματεία που θα διεξάγουν στο εξής τις αρχαιρεσίες τους, θα υποβάλλουν αίτηση για ορισμό δικαστικού αντιπροσώπου (δικηγόρου) στον Δικηγορικό Σύλλογο που έχουν την έδρα τους και όχι στα Δικαστήρια.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ

 

 

 

 

     ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ