ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2016

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2860/15-02-2016 πρόσκληση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θέρους 2016 των Σχολών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν την απόφαση και όλες τις σχετικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα, στην ιστοσελίδαwww.mintour.edu.gr