ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ

 

Για να ενημερωθείτε σχετικά παρακαλούμε πατήστε την παρακάτω διεύθυνση

 

http://www.agronews.gr/files/1/GIAOURTI.pdf