ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΦΕΤ

Θέμα: «Συνεχιζόμενη παραβατικότητα ατόμων σε βάρος των επιχειρήσεων τροφίμων»

 

Λόγω της συνεχιζόμενης παραβατικότητας ατόμων που είναι άγνωστα στον ΕΦΕΤ, τα οποία επικαλούνται σχέση εργασίας με τον Φορέα και προσπαθούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από εκπροσώπους επιχειρήσεων τροφίμων, για να καθυστερήσουν ή να παρεμποδίσουν υποτιθέμενους ελέγχους των επιχειρήσεων τους, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας για τα παρακάτω:

Α. Οι ελεγκτές του ΕΦΕΤ κατά την διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου φέρουν πάντοτε υπηρεσιακή ταυτότητα και εντολή ελέγχου, την οποία και επιδεικνύουν στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων.

Β. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση καθηκόντων των επιθεωρητών του ΕΦΕΤ και ουδεμία σχέση έχει με τις εκβιαστικές και παράνομες προτάσεις συναλλαγής αυτών που προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΕΦΕΤ.

Γ. Σε κάθε περίπτωση όπου δεν αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεγκτή του ΕΦΕΤ και διατυπώνονται προτάσεις παράνομης συναλλαγής προς τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων, να προσφεύγουν άμεσα στα Αστυνομικά Τμήματα των περιοχών τους καταγγέλοντας το περιστατικό ζητώντας ταυτόχρονα τη συνδρομή της Αστυνομίας. 

Δ. Να ενημερώνουν τον ΕΦΕΤ είτε μέσω των Περιφερειακών του Διευθύνσεων είτε την Κεντρική Υπηρεσία ή την Διοίκηση του Φορέα.

 

 

                                                            Ο  Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ.

 

 

                                                                                                       Ιωάννης Τσιάλτας