ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Η Ομοσπονδία μας είναι ένθερμος υποστηρικτής στο Ευρωπαικό γίγνεσθαι και όσον

             αφορά το πολιτικό και όσον αφορά το οικονομικό σκέλος.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               Ι. ΓΛΥΚΟΣ                                                                          Κ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ