ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧ/ΣΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ