ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 4773/10-03-2015 πρόσκληση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θέρους 2015 των Σχολών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού). Η σχετική πρόσκληση σας έχει αποσταλεί και με φαξ.

Παρακαλείσθε όπως την κοινοποιήσετε στα μέλη σας προκειμένου να λάβουν γνώση της σχετικής δυνατότητας συμμετοχής τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των ασκουμένων των Σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού)

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν την απόφαση και όλες τις σχετικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr

Στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ρόζα Δελατόλα

Προϊσταμένη Τμήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Υπουργείο Τουρισμού

Λ. Αμαλίας 12

10557 Αθήνα

Τηλ.: 210 3736097